ثبت پرداخت آفلاین / فیش بانکی

مشاهده فیش های ثبت شده

نام بانک: پی پال $ (برای مشتریان خارج از ایران)

شماره حساب: ----

شماره کارت: Pay@hostnegar.com

شناسه شبا: ----

به نام: Mr Soheil Atashray

نام بانک: ویزا $ (برای مشتریان خارج از ایران)

شماره حساب: ----

شماره کارت: 4375-4450-3002-9074

شناسه شبا: ----

به نام: Mr Soheil Atashray

نام بانک: بانك ملت

شماره حساب: 3375 6731 76

شماره کارت: 6104 3378 4783 4569

شناسه شبا: 86 0120 0100 0000 3375 6731 76

به نام: مهندس سهیل آتش رای

نام بانک: بانك پارسيان

شماره حساب: 700 275703 9

شماره کارت: 6221 0610 6089 5044

شناسه شبا: 2005 4020 8670000 3757 03009

به نام: مهندس سهیل آتش رای

نام بانک: بانك پاسارگاد

شماره حساب: 3901 8000 1016 4403-1

شماره کارت: 5022 2910 5071 4375

شناسه شبا: 840 570 390 1800 1016 440 3001

به نام: مهندس سهیل آتش رای

نام بانک: بانك اقتصاد نوين

شماره حساب: 1601 701 4050182 1

شماره کارت: 6274 1211 4821 9694

شناسه شبا: 47 0550 1601 7010 0045 1820 01

به نام: مهندس سهیل آتش رای

نام بانک: بانك سامان

شماره حساب: 901 800 1220731

شماره کارت: 6219 8610 1243 7850

شناسه شبا: 650 5600 9018000 1220 731001

به نام: مهندس سهیل آتش رای

نام بانک: بانك سرمايه

شماره حساب: 3201 800 1042923 1

شماره کارت: 6396 0711 0815 7124

شناسه شبا: ----

به نام: مهندس سهیل آتش رای

نام بانک: بانك مسكن

شماره حساب: ----

شماره کارت: 6280 2314 5409 0597

شناسه شبا: ----

به نام: مهندس سهیل آتش رای

نام بانک: بانك ملي

شماره حساب: 033859 374 0009

شماره کارت: 6037 9972 5888 3108

شناسه شبا: 68 0170 0000 0033 8593 7400 09

به نام: مهندس سهیل آتش رای

نام بانک: پست بانک

شماره حساب: ----

شماره کارت: 6277601833385618

شناسه شبا: ----

به نام: مهندس سهیل آتش رایلطفا وارد شوید: در صورتی که قصد ثبت مشخصات پرداخت خود را دارید ابتدا وارد سایت شده و سپس مشخصات پرداخت را در فرم نمایش داده شده وارد نمایید.

Powered by WHMCompleteSolution