هاست مامبو

پکیج 4 هاست بهینه برای مامبو


 
150,000 ریال سالانه
شروع از: سالانهمانیتورینگ و پشتیبانی
نصب آخرین نسخه مامبو رایگان!


50 مگابايت فضا

4000 مگابایت پهناي باند

نامحدود تعداد ساب دومین

Cpanel کنترل پنل

نامحدود ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود ديتابيس

پکیج 5 هاست بهینه برای مامبو


 
180,000 ریال سالانه
شروع از: سالانهمانیتورینگ و پشتیبانی
نصب آخرین نسخه مامبو رایگان!


100 مگابايت فضا

7000 مگابایت پهناي باند

نامحدود تعداد ساب دومین

Cpanel کنترل پنل

نامحدود ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود ديتابيس

پکیج 6 هاست بهینه برای مامبو


 
270,000 ریال سالانه
شروع از: سالانهمانیتورینگ و پشتیبانی
نصب آخرین نسخه مامبو رایگان!


200 مگابايت فضا

12000 مگابایت پهناي باند

نامحدود تعداد ساب دومین

Cpanel کنترل پنل

نامحدود ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود ديتابيس

پکیج 7 هاست بهینه برای مامبو


 
340,000 ریال سالانه
شروع از: سالانهمانیتورینگ و پشتیبانی
نصب آخرین نسخه مامبو رایگان!


500 مگابايت فضا

20000 مگابایت پهناي باند

نامحدود تعداد ساب دومین

Cpanel کنترل پنل

نامحدود ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود ديتابيس

پکیج 8 هاست بهینه برای مامبو


 
600,000 ریال سالانه
شروع از: سه ماههمانیتورینگ و پشتیبانی
نصب آخرین نسخه مامبو رایگان!


1000 مگابايت فضا

40000 مگابایت پهناي باند

نامحدود تعداد ساب دومین

Cpanel کنترل پنل

نامحدود ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود ديتابيس

پکیج 9 هاست بهینه برای مامبو


 
1,170,000 ریال سالانه
شروع از: سه ماههمانیتورینگ و پشتیبانی
نصب آخرین نسخه مامبو رایگان!


5000 مگابايت فضا

200000 مگابایت پهناي باند

نامحدود تعداد ساب دومین

Cpanel کنترل پنل

نامحدود ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود ديتابيس

پکیج 10 هاست بهینه برای مامبو


 
2,000,000 ریال سالانه
شروع از: سه ماههمانیتورینگ و پشتیبانی
نصب آخرین نسخه مامبو رایگان!


10000 مگابايت فضا

500000 مگابایت پهناي باند

نامحدود تعداد ساب دومین

Cpanel کنترل پنل

نامحدود ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود ديتابيس