هاست مامبو

پکیج 4 هاست بهینه برای مامبو


 
150,000 ریال
سالانهمانیتورینگ و پشتیبانی
نصب آخرین نسخه مامبو رایگان!


50 مگابايت فضا

4000 مگابایت پهناي باند

نامحدود تعداد ساب دومین

Cpanel کنترل پنل

نامحدود ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود ديتابيس

پکیج 5 هاست بهینه برای مامبو


 
180,000 ریال
سالانهمانیتورینگ و پشتیبانی
نصب آخرین نسخه مامبو رایگان!


100 مگابايت فضا

7000 مگابایت پهناي باند

نامحدود تعداد ساب دومین

Cpanel کنترل پنل

نامحدود ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود ديتابيس

پکیج 6 هاست بهینه برای مامبو


 
270,000 ریال
سالانهمانیتورینگ و پشتیبانی
نصب آخرین نسخه مامبو رایگان!


200 مگابايت فضا

12000 مگابایت پهناي باند

نامحدود تعداد ساب دومین

Cpanel کنترل پنل

نامحدود ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود ديتابيس

پکیج 7 هاست بهینه برای مامبو


 
340,000 ریال
سالانهمانیتورینگ و پشتیبانی
نصب آخرین نسخه مامبو رایگان!


500 مگابايت فضا

20000 مگابایت پهناي باند

نامحدود تعداد ساب دومین

Cpanel کنترل پنل

نامحدود ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود ديتابيس

پکیج 8 هاست بهینه برای مامبو


 
170,000 ریال
سه ماههمانیتورینگ و پشتیبانی
نصب آخرین نسخه مامبو رایگان!


1000 مگابايت فضا

40000 مگابایت پهناي باند

نامحدود تعداد ساب دومین

Cpanel کنترل پنل

نامحدود ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود ديتابيس

پکیج 9 هاست بهینه برای مامبو


 
310,000 ریال
سه ماههمانیتورینگ و پشتیبانی
نصب آخرین نسخه مامبو رایگان!


5000 مگابايت فضا

200000 مگابایت پهناي باند

نامحدود تعداد ساب دومین

Cpanel کنترل پنل

نامحدود ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود ديتابيس