گواهینامه SSL

IVSSL


 
6,400,000 ریال
سالانهشرکت صادرکنندهWoSign
تعداد دامنه یک عدد
پشتیبانی IR دارد
سایز کلید امنیتی 2048 بیتی با بالاترین امنیت
نصب رایگان در سرورهای هاست نگار
دارای نشان امنیت و فاقد نوار سبز رنگ تاییدPositiveSSL


 
1,000,000 ریال
سالانهشرکت صادرکننده Comodo
تعداد دامنه یک عدد
پشتیبانی IR ندارد
سایز کلید امنیتی 2048 بیتی با بالاترین امنیت
نصب رایگان در سرورهای هاست نگار
دارای نشان امنیت و فاقد نوار سبز رنگ تاییدPositiveSSL wildcard


 
5,400,000 ریال
سالانهشرکت صادرکننده Comodo
یک دامنه و Subdomain نامحدود
پشتیبانی IR دارد
سایز کلید امنیتی 2048 بیتی با بالاترین امنیت
نصب رایگان در سرورهای هاست نگار
دارای نشان امنیت و فاقد نوار سبز رنگ تاییدRapidSSL


 
1,250,000 ریال
سالانهشرکت صادرکننده RapidSSL
تعداد دامنه یک عدد
پشتیبانی IR دارد
سایز کلید امنیتی 2048 بیتی با بالاترین امنیت
نصب رایگان در سرورهای هاست نگار
دارای نشان امنیت و فاقد نوار سبز رنگ تایید