پکیج های امنیتی

پکیج عمومی امنیت سایت


 

شروع از:بروز رسانی CMS بروز رسانی به جدیدترین نسخه
بررسی اکانتهای ایمیل،Ftp،Sql
بررسی سطوح دسترسی
فعال کردن مانیتورینگ دائمی آنتی شل وآنتی ویروس
قفل گذاری روی پوشه های مدیریتی
بررسی فایلهای فرستنده اسپم و مسدود سازی آن
رفع هک
بررسی سطح دسترسی یوزرهای CMS
تخصیص رمزهای استاندارد برای جلوگیری از دیکد شدن
اسکن کلیه فایلها با CLAMEAVپکیج استاندارد امنیت سایت


 

شروع از:بروز رسانی CMS بروز رسانی به جدیدترین نسخه
بروز رسانی ماژولها بروز رسانی به نسخه جدید
بررسی اکانتهای ایمیل،Ftp،Sql
بررسی سطوح دسترسی
فعال کردن مانیتورینگ دائمی آنتی شل وآنتی ویروس
قفل گذاری روی پوشه های مدیریتی
محدود کردن دسترسی به فایل های کانفیگ
رفع هک
بررسی سطح دسترسی یوزرهای CMS
تخصیص رمزهای استاندارد برای جلوگیری از دیکد شدن
اسکن کلیه فایلها با CSX
اسکن کلیه فایلها با CLAMEAVپکیج حرفه ای امنیت سایت


 

شروع از:بروز رسانی CMS بروز رسانی به جدیدترین نسخه
بروزرسانی کامپوننت ها
بروز رسانی ماژولها بروز رسانی به نسخه جدید
بررسی اکانتهای ایمیل،Ftp،Sql
بررسی سطوح دسترسی
فعال کردن مانیتورینگ دائمی آنتی شل وآنتی ویروس
قفل گذاری روی پوشه های مدیریتی
کد کردن فایل کانفیگ
محدود کردن دسترسی به فایل های کانفیگ
بررسی فایلهای فرستنده اسپم و مسدود سازی آن
رفع هک
بررسی سطح دسترسی یوزرهای CMS
تخصیص رمزهای استاندارد برای جلوگیری از دیکد شدن
اسکن کلیه فایلها با CSX
اسکن کلیه فایلها با MOLDET
اسکن کلیه فایلها با CLAMEAVپکیج پیشرفته امنیت سایت


 

شروع از:بروز رسانی CMS بروز رسانی به جدیدترین نسخه
نصب رولهای امنیتی ارتقا امنیت وب سایت
بروزرسانی کامپوننت ها
بروز رسانی ماژولها بروز رسانی به نسخه جدید
بررسی اکانتهای ایمیل،Ftp،Sql
بررسی سطوح دسترسی
فعال کردن مانیتورینگ دائمی آنتی شل وآنتی ویروس
قفل گذاری روی پوشه های مدیریتی
کد کردن فایل کانفیگ
محدود کردن دسترسی به فایل های کانفیگ
بررسی فایلهای فرستنده اسپم و مسدود سازی آن
رفع هک
بررسی سطح دسترسی یوزرهای CMS
تخصیص رمزهای استاندارد برای جلوگیری از دیکد شدن
اسکن کلیه فایلها با CSX
اسکن کلیه فایلها با MOLDET
اسکن کلیه فایلها با CLAMEAV
آنالیز پیشرفته و تست نفوذ پذیری