هاست نیوک

پکیج 4 هاست بهینه برای نیوک


 
190,000 ریال سالانه
شروع از: سالانهمانیتورینگ و پشتیبانی
نصب آخرین نسخه نیوک رایگان!


50 مگابايت فضا

4000 مگابایت پهناي باند

نامحدود تعداد ساب دومین

Cpanel کنترل پنل

نامحدود ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود ديتابيس

پکیج 5 هاست بهینه برای نیوک


 
230,000 ریال سالانه
شروع از: سالانهمانیتورینگ و پشتیبانی
نصب آخرین نسخه نیوک رایگان!


100 مگابايت فضا

7000 مگابایت پهناي باند

نامحدود تعداد ساب دومین

Cpanel کنترل پنل

نامحدود ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود ديتابيس

پکیج 6 هاست بهینه برای نیوک


 
330,000 ریال سالانه
شروع از: سالانهمانیتورینگ و پشتیبانی
نصب آخرین نسخه نیوک رایگان!


200 مگابايت فضا

12000 مگابایت پهناي باند

نامحدود تعداد ساب دومین

Cpanel کنترل پنل

نامحدود ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود ديتابيس

پکیج 7 هاست بهینه برای نیوک


 
420,000 ریال سالانه
شروع از: سالانهمانیتورینگ و پشتیبانی
نصب آخرین نسخه نیوک رایگان!


500 مگابايت فضا

20000 مگابایت پهناي باند

نامحدود تعداد ساب دومین

Cpanel کنترل پنل

نامحدود ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود ديتابيس

پکیج 8 هاست بهینه برای نیوک


 
890,000 ریال سالانه
شروع از: سالانهمانیتورینگ و پشتیبانی
نصب آخرین نسخه نیوک رایگان!


1000 مگابايت فضا

40000 مگابایت پهناي باند

نامحدود تعداد ساب دومین

Cpanel کنترل پنل

نامحدود ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود ديتابيس

پکیج 9 هاست بهینه برای نیوک


 
1,460,000 ریال سالانه
شروع از: سالانهمانیتورینگ و پشتیبانی
نصب آخرین نسخه نیوک رایگان!


5000 مگابايت فضا

200000 مگابایت پهناي باند

نامحدود تعداد ساب دومین

Cpanel کنترل پنل

نامحدود ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود ديتابيس