هاست لينوكس حرفه اي

پکیج 5 هاست لینوکس حرفه ای


 
230,000 ریال
سالانهمانیتورینگ و پشتیبانی100 مگابايت فضا

7000 مگا بایت پهناي باند

نامحدود تعداد ساب دومین

Cpanel کنترل پنل

نامحدود ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود ديتابيس

پکیج 6 هاست لینوکس حرفه ای


 
180,000 ریال
شش ماههمانیتورینگ و پشتیبانی200 مگابايت فضا

نامحدود پهناي باند

نامحدود تعداد ساب دومین

Cpanel کنترل پنل

نامحدود ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود ديتابيس

پکیج 7 هاست لینوکس حرفه ای


 
230,000 ریال
شش ماههمانیتورینگ و پشتیبانی500 مگابايت فضا

نامحدود پهناي باند

نامحدود تعداد ساب دومین

Cpanel کنترل پنل

نامحدود ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود ديتابيس

پکیج 8 هاست لینوکس حرفه ای


 
220,000 ریال
سه ماههمانیتورینگ و پشتیبانی1000 مگابايت فضا

نامحدود پهناي باند

نامحدود تعداد ساب دومین

Cpanel کنترل پنل

نامحدود ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود ديتابيس

پکیج 8.1 هاست لینوکس حرفه ای


 
300,000 ریال
سه ماههمانیتورینگ و پشتیبانی2000 مگابايت فضا

نامحدود پهناي باند

نامحدود تعداد ساب دومین

Cpanel کنترل پنل

نامحدود ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود ديتابيس

پکیج 9 هاست لینوکس حرفه ای


 
390,000 ریال
سه ماههمانیتورینگ و پشتیبانی5000 مگابايت فضا

نامحدود پهناي باند

نامحدود تعداد ساب دومین

Cpanel کنترل پنل

نامحدود ايميل

نامحدود كاربر FTP

نامحدود ديتابيس