انتقال اتوماتیک لاگین تمامی کاربران سیپنل به SSL

Monday, January 23, 2017 (دوشنبه, 4ام بهمن, 1395)

با سلام
با تصویب هیئت مدیره شرکت رایانگار تمامی لاگین های انجام شده به سیپنل تمامی کاربران اتوماتیک به بستر HTTPS منتقل خواهد شد
این اقدام جهت بهبود کیفیت موارد امنیتی کاربران انجام میشود
روابط عمومی هاست نگار