شماره حساب ها

Thursday, April 4, 2013 (1392/01/15)

بعد از پرداخت می توانید مشخصات پرداختی خود را در این قسمت ثبت کنید

کلیک کنید

کاربر گرامی توجه داشته باشید که امکان پرداخت آنلاین در پنل کاربری شما در قسمت صورتحساب های شما وجود دارد

در صورتی که نتوانستید از پرداخت آنلاین ما استفاده کنید میتوانید از روش کارت به کارت یا پرداخت فیش استفاده کنید

 

بانك پاسارگاد - مهندس سهیل آتش رای

شماره كارت:  1907 - 0190 - 2910 - 5022  

شماره حساب:1-10164403-8000-3901

شماره شبا:IR 840 570 390 1800 1016 440 3001

 

 


بانك پارسیان - مهندس سهیل آتش رای

شماره كارت:  5044 - 6089 - 0610 - 6221  

شماره حساب: 9-275703-700

شماره شبا:IR 2005 4020 8670000 3757 03009

 

 

 

بانك سامان - مهندس سهیل آتش رای

شماره كارت:  7850 - 1243 - 8610 - 6219  

شماره حساب:1-1220731-800-901

شماره شبا:IR 650 5600 9018000 1220 731001 

 

بانك اقتصاد نوین - مهندس سهیل آتش رای

شماره كارت:  9694-4821-1211-6274

شماره حساب:1-4050182-701-1601

شماره شبا:IR47 0550 1601 7010 0045 1820 01

 

 

 

 

بانك ملت - مهندس سهيل آتش راي

شماره كارت:  9270 - 5507 - 3379 - 6104 

شماره حساب:76 6731 3375

شماره شبا:IR86 0120 0100 0000 3375 6731 76

 

 

 

بانك صادرات - مهندس سهيل آتش راي

شماره كارت:  6416 - 1408 - 6911 - 6037 

شماره حساب:8002 8522 03070

شماره شبا: IR86  0190  0000  0030  7085  2280  02

 

 

 


بانك ملی - مهندس سهيل آتش راي

شماره كارت:  1826 - 1942 - 9913 - 6037  

شماره حساب:0009 374 033859

شماره شبا:IR68 0170 0000 0033 8593 7400 09


بانك سرمایه - مهندس سهيل آتش راي

شماره كارت:  7124 - 0815 - 0711 - 6396 

شماره حساب:1-1042923-800-3201
  بانك مسکن- مهندس سهيل آتش راي

شماره كارت:  0597 - 5409 - 2314 - 6280