جستجوی دسته جمعی دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

برای تجربه میزبانی حرفه ای وب سایت خود نام دامنه ای که می خواهید ثبت یا انتقال دهید را وارد و یا از طریق کلید زیر به سادگی هاست خود را مستقیما سفارش دهید...


لطفا حروفی که در عکس زیر میبینید را در قسمت مربوطه وارد نمایید. وارد کردن این قسمت برای جلوگیری از عضویت روبات ها ضروری است.

دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
ir 1 41,000 ریال 45,000 ریال 41,000 ریال
com 1 380,000 ریال 380,000 ریال 380,000 ریال
org 1 530,000 ریال 530,000 ریال 530,000 ریال
net 1 460,000 ریال 460,000 ریال 460,000 ریال
co 1 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال
info 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
biz 1 410,000 ریال 410,000 ریال 410,000 ریال
name 1 420,000 ریال 420,000 ریال 420,000 ریال
me 1 400,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
net.ir 1 31,000 ریال 38,000 ریال 31,000 ریال
org.ir 1 31,000 ریال 38,000 ریال 31,000 ریال
ac.ir 1 31,000 ریال 38,000 ریال 31,000 ریال
sch.ir 1 31,000 ریال 38,000 ریال 31,000 ریال
id.ir 1 31,000 ریال 38,000 ریال 31,000 ریال
co.ir 1 31,000 ریال 38,000 ریال 31,000 ریال
academy 1 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال
camera 1 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال
cards 1 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال
chat 1 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال
clothing 1 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال
coffee 1 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال
computer 1 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال
country 1 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال
digital 1 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال
domains 1 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال
flowers 1 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال
love 1 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال
sale 1 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال
software 1 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال
tools 1 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال
tv 1 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال
wiki 1 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال 1,140,000 ریال
agency 1 760,000 ریال 760,000 ریال 760,000 ریال
audio 1 760,000 ریال 760,000 ریال 760,000 ریال
business 1 760,000 ریال 760,000 ریال 760,000 ریال
center 1 760,000 ریال 760,000 ریال 760,000 ریال
city 1 760,000 ریال 760,000 ریال 760,000 ریال
company 1 760,000 ریال 760,000 ریال 760,000 ریال
graphics 1 760,000 ریال 760,000 ریال 760,000 ریال
help 1 760,000 ریال 760,000 ریال 760,000 ریال
network 1 760,000 ریال 760,000 ریال 760,000 ریال
photography 1 760,000 ریال 760,000 ریال 760,000 ریال
photos 1 760,000 ریال 760,000 ریال 760,000 ریال
pictures 1 760,000 ریال 760,000 ریال 760,000 ریال
apartments 1 1,900,000 ریال 1,900,000 ریال 1,900,000 ریال
clinic 1 1,900,000 ریال 1,900,000 ریال 1,900,000 ریال
design 1 1,900,000 ریال 1,900,000 ریال 1,900,000 ریال
pizza 1 1,900,000 ریال 1,900,000 ریال 1,900,000 ریال
press 1 1,900,000 ریال 1,900,000 ریال 1,900,000 ریال
ws 1 1,900,000 ریال 1,900,000 ریال 1,900,000 ریال


Powered by WHMCompleteSolution