مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
پکیج 5 هاست لینوکس حرفه ای -

فضا:100 مگابايت
پهناي باند:7000 مگا بایت
تعداد ساب دومین: نامحدود
کنترل پنل :Cpanel
ايميل : نامحدود
كاربر FTP :نامحدود
ديتابيس: نامحدود
مانیتورینگ و پشتیبانیپکیج 6 هاست لینوکس حرفه ای -

فضا:200 مگابايت
پهناي باند:نامحدود
تعداد ساب دومین: نامحدود
کنترل پنل :Cpanel
ايميل : نامحدود
كاربر FTP :نامحدود
ديتابيس: نامحدود
مانیتورینگ و پشتیبانیپکیج 7 هاست لینوکس حرفه ای -

فضا:500 مگابايت
پهناي باند:نامحدود
تعداد ساب دومین: نامحدود
کنترل پنل :Cpanel
ايميل : نامحدود
كاربر FTP :نامحدود
ديتابيس: نامحدود
مانیتورینگ و پشتیبانیپکیج 8 هاست لینوکس حرفه ای -

فضا:1000 مگابايت
پهناي باند:نامحدود
تعداد ساب دومین: نامحدود
کنترل پنل :Cpanel
ايميل : نامحدود
كاربر FTP :نامحدود
ديتابيس: نامحدود
مانیتورینگ و پشتیبانیپکیج 8.1 هاست لینوکس حرفه ای -

فضا:2000 مگابايت
پهناي باند:نامحدود
تعداد ساب دومین: نامحدود
کنترل پنل :Cpanel
ايميل : نامحدود
كاربر FTP :نامحدود
ديتابيس: نامحدود
مانیتورینگ و پشتیبانیپکیج 9 هاست لینوکس حرفه ای -

فضا:5000 مگابايت
پهناي باند:نامحدود
تعداد ساب دومین: نامحدود
کنترل پنل :Cpanel
ايميل : نامحدود
كاربر FTP :نامحدود
ديتابيس: نامحدود
مانیتورینگ و پشتیبانیپکیج 10 هاست لینوکس حرفه ای -

فضا:10000 مگابايت
پهناي باند:نامحدود
تعداد ساب دومین: نامحدود
کنترل پنل :Cpanel
ايميل : نامحدود
كاربر FTP :نامحدود
ديتابيس: نامحدود
مانیتورینگ و پشتیبانیهاست لینوکس نامحدود -

فضا:نامحدود
پهناي باند:نامحدود
تعداد ساب دومین: نامحدود
کنترل پنل :Cpanel
ايميل : نامحدود
كاربر FTP :نامحدود
ديتابيس: نامحدود
مانیتورینگ و پشتیبانیSecure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (54.166.75.133) وارد شده اید.

Powered by WHMCompleteSolution